HET ADVIESBUREAU

 

Ton Kock Communicatieadvies is het adviesbureau van Ton Kock die bestuurders, politici en ambtenaren adviseert, traint en coacht bij de vraagstukken en mechanismen rondom overheidscommunicatie en politiek bestuurlijke processen.
Hij doet dat zelfstandig.
Als de aard of omvang van een onderwerp dat vraagt werkt hij samen met
partners.

Ton Kock doet doorlichtingen, verstrekt adviezen, ontwikkelt strategieŽn, regisseert de uitvoering daarvan, verzorgt trainingen, workshops en bezinningsdagen, en vervult interim-functies. Bekijk de
portfolio voor een overzicht.
Hij ondersteunt niet alleen bij beleidsperformance maar ook bij de persoonlijke performance van bestuurders, politici en ambtenaren.
Trefwoorden voor zijn aanpak zijn: gestructureerd, flexibel, doelgericht en veilig.

Ton Kock kan bij zijn ondersteunende werkzaamheden putten uit een jarenlange ervaring o.m. als journalist bij het Limburgs Dagblad, hoofd communicatie van de gemeente Apeldoorn en hoofd communicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook was hij een aantal jaren voorzitter van de landelijke beroepsvereniging VVO (Vereniging voor Overheidscommunicatie)


einde pagina