PERFORMANCE

 

aanwijzer

Effectief,
efficiŽnt,
publieksgericht

aanwijzer


Ton betogendDrie kernelementen van de training persoonlijke ťn beleidsperformance. Drie kernelementen ook van de training zoals die wordt gegeven door Ton Kock Communicatieadvies.

De kwaliteit en effectiviteit van de performance van bestuurders wordt vooral bepaald door
  • de mate waarin zij in staat zijn hun (opvattingen over) beleid zodanig over het voetlicht te brengen dat het helder is, duidelijk voor wie het bedoeld is, herkenbaar vanuit het perspectief van de 'buitenwereld', ťn waar nodig inspirerend tot gewenst gedrag,
  • de mate waarin zij als persoon vaardig zijn om beleidsboodschappen helder, kernachtig ťn inspirerend onder woorden te brengen in de richting van de politieke omgeving, de ambtelijke organisatie, de media en de samenleving.
De training beweegt zich dus op twee niveaus: de beleidsinhoudelijke aspecten die performance beÔnvloeden ťn de persoonlijke vaardigheden die voor een goede performance nodig zijn.
In de didactische opzet van de training worden deze twee aspecten continu met elkaar verbonden.

Inhoud van de training

Toegesneden op de behoefte van de deelnemers zal de training 'geladen' worden met
  • mechanismen van persoonlijke performance:
  • effectief formuleren van politieke statements en beleidsopvattingen,
  • omgaan met mediacontacten (hiervoor geeft Ton Kock Communicatieadvies ook aparte mediatrainingen!),
  • optreden tijdens informatie- en inspraakavonden,
  • maar ook de performance in commissies en raad;
  • de mechanismen van de performance in een duale context: dus de - voor de media en de samenleving waarneembare ! - wijze waarop het college en de raad in woord en geschrift elkaar over en weer effectief in stelling brengen op elkaars kernrollen.
De aanpak

De training bestaat minimaal uit twee delen. Afhankelijk van de gevraagde intensiteit kunnen die twee dagen of twee dagdelen beslaan.

Het eerste deel staat geheel in het teken van de inhoudelijke aspecten van beleidsperformance.
De trainer werkt met korte, herkenbare casuÔstiekjes, die een zůdanige inhoud hebben dat elementen in hun samenhang besproken kunnen worden. Samen met de deelnemers wordt een grotere casus uitgezocht die stapsgewijze wordt doordacht op de mechanismen van het 'formuleren van politieke kernboodschappen over (aspecten van) van beleid'.
Als werkvormen zullen tijdens de bijeenkomst korte presentaties door de trainer, groepsdiscussies, en individuele opdrachten worden afgewisseld.

Het tweede deel wordt gegeven door twee trainers en wordt geheel benut voor een gerichte persoonlijke performancetraining.
Bij de training wordt gebruikgemaakt van camera-opnames. Alle deelnemers krijgen persoonlijke feedback van de trainers, maar worden ook uitgenodigd om elkŠŠr feedback te geven. Door elkaar te observeren aan de hand van een gestructureerd observatieschema leren de deelnemers de verschillende mechanismen te herkennen en de benodigde vaardigheden (bij elkaar) te toetsen.

In de didactische opzet van beide dagdelen worden de inhoudelijke en persoonlijke aspecten voortdurend met elkaar verbonden. Of anders gezegd: tijdens het eerste deel zullen de deelnemers op meerdere momenten persoonlijke feedback krijgen; tijdens het tweede deel zullen vanuit de persoonlijke performance 'uitstapjes' worden gemaakt naar aspecten van inhoudelijke beleidsperformance.

Groepsgrootte

Voor een optimaal resultaat is het - gezien de persoonlijke aandacht die iedereen verdient - wenselijk dat er getraind wordt in groepen van maximaal 8 personen.

Meer informatie? U kunt telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen.


einde pagina