VOORZITTERS EN/OF PRESIDIUM TRAINING

 

Voorzitterstraining

aanwijzer

Een commissievergadering.
Raadsleden bladeren in hun stukken. De bode schenkt koffie.
Publiek kijkt toe. De voorzitter opent de vergadering. En dan.....

aanwijzer


Voorzitter zijn van een raads- of statencommissie of van een politieke marktsessie is een nieuwe politiek-bestuurlijke functie.
Collega-raads- of statenleden, portefeuillehouders, ambtenaren, mensen op de publieke tribune: iedereen verwacht wat van u.
Soms verwachten ze heel veel. Wat maakt dat u in die situatie soms 'vleugels krijgt' en soms blokkeert?

Intensieve observatie van vele commissievergaderingen door Ton Kock Communicatieadvies heeft als conclusie opgeleverd, dat drie aspecten bepalend zijn voor een succesvol voorzitterschap van raadscommissies:
 1. de invloed die een voorzitter kan uitoefenen op zijn bestuurlijke en ambtelijke werkomgeving;
 2. de persoonlijke vaardigheden die hij heeft in uiteenlopende situaties, zoals
  • gezaghebbend interventies plegen (bij voorbeeld om de discussie weer op het spoor te zetten);
  • iemand gezaghebbend en zonder te beschadigen het woord ontnemen;
  • het effectief managen van meningsverschillen;
  • omgaan met lastige mensen
  • omgaan met dooddoeners
  • samenvatten en parafraseren
  • actief luisteren, op neutrale, onderzoekende of positief-confronterende wijze
  • effectief vragen stellen (open vragen, gesloten vragen, doorvragen enz.)
  • enz.
 3. de bevlogenheid en allergieën die hij als mens met zich meedraagt. Wie bevlogen is wint anderen voor zich; wie allergisch is voor bepaald gedrag van anderen, blokkeert vaak zichzelf én anderen, en roept het onheil dan zélf op.
De effectiviteit van het voorzitterschap is zo groot als de mate waarin een voorzitter deze drie aspecten doorziet en doelgericht kan hanteren.
De training Invloed en persoonlijke vaardigheden van commissievoorzitters gaat indringend op deze drie aspecten in, en biedt de deelnemers volop mogelijkheden om een persoonlijke leerontwikkeling door te maken.

Uitgangspunten van de training:

 • Het voorzitten van vergaderingen in een duale context zal Ton Kock zoveel mogelijk praktisch oefenen. Het 'praten over vergaderen' vindt uiteraard ook plaats, maar pas in tweede instantie. De ervaring is dat deelnemers - hoewel ze soms een 'drempel' over moeten om in de cursus praktisch aan de slag te gaan - door gerichte oefeningen de grootste leerervaring opdoen. Zwemmen leer je niet door een power point presentatie maar door, onder begeleiding, het water in te gaan.....
 • Ton Kock reikt oefenstof aan in de vorm van praktische algemene oefeningen. Voor het simuleren van vergaderingen maakt hij bij voorkeur gebruik van casuďstiek van de gemeente of provincie zelf.
 • Aan de start van de training gaat een intake vooraf. Bij voorkeur in een 1 uur durende gezamenlijke bijeenkomst met alle deelnemers. Als er agendatechnische problemen zijn kan de intake ook per e-mail plaatsvinden.
 • Ton Kock ziet de deelnemers het liefst eerst aan het werk voordat de training van start gaat. Elke deelnemer ontvangt van hem een observatieverslag met gerichte feedback.
Meer informatie? U kunt telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen.


einde pagina